Nipehyttene

6150 Ørsta

Mob.nr.+47 90 52 01 33

 

 

 

 

 

Nipehyttene Hytteutleige

Nipehyttene ligg på Vestlandet, i eit av dei 19 fylka i Noreg;
Møre og Romsdal. Dette fylket er prega av ein vill og vakker natur,
med høge fjell og djupe fjordar, og er difor eit populært turistmål
for turistar frå heile verda.
Dette kystlandskapet med sine mange fjordar, byd på mange fine
ferjereiser, så pass på å undersøke rutetabellen for Fylkesbåtane når
du skal planlegge utflukter med bil.

Bortsett frå den flotte naturen på Sunnmøre, vår del av fylket, er dette
området, nermare bestemt Ørsta, fødestaden til Ivar Aasen, linguisten,
diktaren og forfattaren som er ”far” til nynorsken, det eine av dei to
skriftspråka vi har i Noreg. Dette kan du finne ut meir om på Aasentunet,
det nynorske kultursenteret.